Cik dzīves ir tevis iegādātām lietām?

gustes_raksts

Mūsdienās pieaugot sociāli, ekonomiski un ekoloģiski atbildīgas rīcības nozīmīgumam, pirmais jautājums, ar ko saskaramies, ir – “Ko varu darīt tieši es, tieši šodien?”

Nav noslēpums, ka lielu daļu problēmas rada sabiedrības attieksme pret mantām – lietām, kuras nopērkam vienas vai otras vajadzības vai vēlmes mudināti un no kurām šķiramies, pirms tās objektīvi sasniegušas sava kalpošanas mūža beigas. Modes kliedzienu straujā mainība, preču vieglā pieejamība un zemās, nereti neētiskos veidos samazinātās izmaksas sekmējas ar kilogramiem un tonnām pamestu vai izmestu priekšmetu – apģērbu, apavu, elektropreču, grāmatu un periodisko izdevumu, sadzīves priekšmetu, bērnu preču un citu lietu, kuras, strikti raugoties, vēl ir kalpošanai derīgas.

Piešķirot lietām otro dzīvi, ir vairāki acīmredzami ieguvumi plašā sabiedrības un planētas mērogā – saudzīga attieksme pret vidi, iespēja ietekmēt ražotāju attieksmi pret darbiniekiem un citi apsvērumi. Ar apdomu iegādājoties un patērējot, kā arī atbrīvojoties no lietām, varam gūt arī personisku labumu – krietni ietaupīt vai dažreiz pat nopelnīt. Ziedojot mantas, kādu varam iepriecināt vai palīdzēt grūtā situācijā, vairojot pasaulē labo.

Nonākot pie atklāsmes, ka vienreiz uzvilktās kurpes, visticamāk, otro reizi vairs nenoderēs, esam izvēles priekšā. Tās var izmest, atdot vai pārdot. Izmetot, labums ne sev, ne citiem netiek vairots. Ziedojot vai atdāvinot mantas, rodas morāls gandarījums un reāla palīdzība citiem. Pārdodot mantas, varam ne vien gūt gandarījumu par to, ka manta nokļuvusi gādīgās rokās, bet arī gūt finansiālu labumu – reālu naudu, kuru varam izvēlēties ieguldīt, kur vien sirds kāro – labos darbos, kūkās vai jaunu, vērtīgu mantu iegādei!

Jau ceturto gadu liepājniece Laura Pāvila rīko pasākumu-tirdziņu “Liepājnieces atver skapjus”, kurā piedalās arī “Otrā elpa”. Pasākuma ietvaros dalībniecēm tiek dota iespēja tirgot savus apģērbus, apavus un aksesuārus – vērtīgas, skaistas un noderīgas mantas, kuras vairs nenoder pašām, taču vēl var priecēt citus. Šīgada pavasara pasākums notiks 17. martā tirdzniecības centrā “BAATA”. Kā ierasts, tirdziņa laikā gan pasākuma dalībniecēm, gan apmeklētājiem ir iespējas ziedot mantas labdarībai.

Pirms pasākuma tradīcijas uzsākšanas Laura bija radījusi Facebook grupu “Liepājnieces skapis”, kurā, sekojot apģērbu tiešās pirkšanas un pārdošanas grupu un pasākumu piemēram (kā “Andele Mandele” līdz šim), darboties varēja tieši Liepājā un tās apkārtnē dzīvojošās modes dāmas. Lokālāka grupa bijusi nepieciešama tādēļ, ka pircējām gribas mantas pirms iegādāšanas redzēt dzīvē, aptaustīt un uzmērīt, kas Latvijas mēroga grupās ne vienmēr ir ērti izdarāms. Svarīgs aspekts izvēlē par labu vietējam pasākumam ir arī vietēja mēroga savstarpējs atbalsts dalībniecēm. Klātienes tirdziņš ir radies kā likumsakarīgs nākamais solis, jo vairākas grupas dalībnieces izteikušas vēlmi rīkot organizētu tikšanos un Lauras vīzija jau sākotnēji bijusi par ko vērienīgu.

Par tirdziņa vērienu liecina dalībnieču skaits – novembrī rīkotajā pasākumā tas bijis ap 80, taču 17. martā plānots, ka piedalīsies ap 60 tirgotājām. Laura stāsta, ka nākotnē nav plāns rīkot masveida pasākumu ar simtiem dalībnieču, jo, pieaugot tirgotāju skaitam, varētu ciest pasākuma kvalitāte – lai pieturētos pie zināma kvalitātes līmeņa un saglabātu pasākuma koncepciju, notiek iepriekšēja pieteikšanās un tirgotāju atlase. Apmeklētāju un pircēju skaits tirdziņos ir grūti nosakāms, jo pasākumi ir apmeklējami bez maksas, taču katrā no līdzšinējiem pasākumiem valdījusi liela rosība, un arī dalībnieču ienākumi pēc tirdziņiem liecina gan par interesi, gan par piedāvāto preču augsto kvalitāti un pasākuma vajadzību.

Daļu no mantu pārdošanas tirdziņa nepieciešamības pamato fakts, ka, ja vēlamies atbrīvoties no savām mantām, tās pārdodot, katra viena atsevišķa priekšmeta tirgošana nozīmē atsevišķu komunikācijas ķēdi – “preces” pareizi jānobildē, jāievieto vēlamajā platformā (Facebook, ss.lv vai citā), jānorāda izmēri, cena un cita informācija, jāsazinās ar potenciālajiem pircējiem, jāatbild uz jautājumiem un jāvienojas par sūtīšanas/tikšanās detaļām, apmaksas kārtību. Lauras izveidotajā grupā “Liepājnieces skapis” dienā tiek iesūtīti 20-50 preču pieteikumi, taču jāņem vērā, ka gan Liepājā, gan Latvijā ir neskaitāmas citas grupas. Mūsdienu steigā ne visiem blakus darbiem un ģimenes ikdienai ir pietiekami daudz laika, lai šādu procesu nodrošinātu katrai mantai, kuru vēlamies pārdot. Nepilnīgi sniegta informācija nereti kļūst par iemeslu pieteikuma atteikumam vai vienkārši pieprasījuma trūkumam. Regulāri mantu maiņas un tirgošanas pasākumi ir optimāls variants aizņemtiem cilvēkiem – vienā dienā iespējams atbrīvoties no visa liekā.

“Liepājnieces atver skapjus” dalībnieces pozitīvi vērtē arī iespēju tirdziņā nepārdotās mantas dienas beigās noziedot labdarības veikaliem “Otrā elpa”. Brīdī, kad mantas tiek izvēlētas pārdošanai, dalībniece no tām prātā jau ir šķīrusies – gadījumā, ja tām īsto pircēju neatrodas sameklēt, lielākoties to pēc pasākuma vairs negribas nest atpakaļ mājās un meklēt pircēju citos veidos. Tādos gadījumos iespēja ziedot apģērbus, apavus, aksesuārus un citus priekšmetus turpat, tirdziņa norises vietā, “Otrās elpas” ziedošanas stendā, tiek izmantota visai bieži, un dalībnieces ik gadu izrāda interesi par šo iespēju un atzinīgi novērtē to, ka spēj novirzīt vairs nevajadzīgās mantas cēliem mērķiem.

Pati Laura, dzīvodama ārzemes, secinājusi, ka Latvijā esam vēl ceļā uz apziņu par lietu otro dzīvi un sistemātiski pieeju otrreizējās izmantošanas principam. Visus vēl lietojamos apģērbus un citas mantas Laura ziedo “Otrajā elpā”, atbalstot veikalu iniciatīvas. Mantas, kuras vairs nešķiet lietojamas, Laura izmet atkritumos, taču viņu priecē tas, ka arī tās tiek nedaudz “pāršķirotas” pirms savākšanas.

Ar Lauru, skapjus vērušajām liepājniecēm un “Otro elpu” tiksimies 17. martā no plkst. 12 līdz 17 Liepājā, tirdzniecības centrā “BAATA”!

About Author

Connect with Me: