* Mantiskie ziedojumi - 333'021 vienības

* Mantiski atbalstīto organizāciju skaits - 22


 • Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"
 • Sociālās aprūpes centrs "Rušona"
 • Rīgas pilsētas pašvaldība "Rīgas patversme"
 • Vaiņodes novada sociālais dienests
 • Fonds "Zied Ģimene"
 • Liepājas sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14
 • Biedrība "Dzintarkrasta serviss" SAC "Liepa"
 • Reliģiskā org. "Bhakti joga" Liepājas draudze
 • “Latvijas Humānās palīdzības centrs” Grobiņas filiāle
 • Nodibinājums "Tavs līdzcilvēks"
 • Limbažu novada pašvaldība, Vidrižu pagasta pārvalde
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle “Aizvīķi”
 • Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "Absinte"
 • Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
 • Nodibinājums "Pūne"
 • Šķeltovas pagasta pārvalde
 • Banku augstskola (palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem)
 • Pestīšanas Armija (palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem)
 • Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
 • Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Liberta”
 • Palīdzēsim.lv
 • Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Iļģi”