* Finansiālie ziedojumi - 4'200 EUR "Bērnu slimnīcas fonds" Orgānu donoru programmai, ārkārtas gadījumu uzkrājumiem

* Mantiskie ziedojumi organizācijām - 569'024 vienības

* Mantiski atbalstīto organizāciju skaits - 29


 • Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds"
 • Sociālās aprūpes centrs "Rušona"
 • Rīgas pilsētas pašvaldība "Rīgas patversme"
 • Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagasta sociālais aprūpes dienests
 • "Fonds "Zied Ģimene""
 • Liepājas sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14
 • Biedrība "Dzintarkrasta serviss" SAC "Liepa"
 • Reliģiskā org. "Bhakti joga" Liepājas draudze
 • “Latvijas Humānās palīdzības centrs” Grobiņas filiāle
 • Nodibinājums "Tavs līdzcilvēks"
 • Limbažu novada pašvaldība, Vidrižu pagasta pārvalde
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle “Aizvīķi”
 • Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "Absinte"
 • Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
 • Nodibinājums "Pūne"
 • Šķeltovas pagasta pārvalde
 • Banku augstskola (palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem)
 • Pestīšanas Armija (palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem)
 • Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
 • Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Liberta”
 • Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"
 • Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Iļģi”
 • Biedrība “Young Folks LV”
 • Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"
 • Biedrība „Latvijas Jaunatnes padome”
 • Biedrība "Avotu apkaimes biedrība"”
 • Biedrība "Kolkas Radošā Grupa"”
 • Biedrība "Patvērums ģimenei"
 • Saldus novada p/a „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”, Brocēnu kultūras un izglītības centrs