Ievads, terminu skaidrojums, vispārējie noteikumi

Šī datu aizsardzības politika ir izstrādāta Nodibinājumā “OTRA ELPA” (Reģ. nr. 40008175502, Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011) un tā dibinātā SIA “Fonds Otrā elpa” (Reģ. nr. 40203188024, Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011) klientu datu aizsardzībai. Nodibinājums “OTRA ELPA” un SIA “Fonds Otrā elpa” turpmāk tekstā abi kopā: OTRĀ ELPA.

Šajā datu aizsardzības politikā tiek lietoti šādi termini un saīsinājumi: datu aizsardzības politika, turpmāk tekstā- Politika, Klienta kartes programmas noteikumi, turpmāk tekstā- Noteikumi.

Visi Politikā minētie noteikumi un nosacījumi ir attiecināmi uz visām OTRĀ ELPA struktūrvienībām.

TERMINU SKAIDROJUMS:

OTRĀ ELPA - Nodibinājuma “OTRA ELPA” (Reģ. nr. 40008175502, Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011) un tā dibinātā SIA “Fonds Otrā elpa” (Reģ. nr. 40203188024, Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011).

Vadība - Nodibinājuma “OTRA ELPA” (Reģ. nr. 40008175502, Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011) un tā dibinātā SIA “Fonds Otrā elpa” (Reģ. nr. 40203188024, Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011) vadītāji.

Darbinieks - Nodibinājumā “OTRA ELPA” (Reģ. nr. 40008175502, Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011) un tā dibinātā SIA “Fonds Otrā elpa” (Reģ. nr. 40203188024, Stabu iela 35- 2, Rīga, LV-1011) darbinieks.

Politika - Nodibinājuma “OTRA ELPA” un nodibinājuma dibinātā SIA “Fonds Otrā elpa” Klientu datu aizsardzības politika. Apstrāde-jebkuras darbības, kuras veic OTRĀ ELPA ar Personas datiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, dzēšanas vai iznīcināšana un ne tikai.

Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas vai varētu attiekties uz personu, piemēram vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:

OTRĀ ELPA Datu aizsardzības politika ir izstrādāta, lai ievērotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

OTRĀ ELPA Politika izstrādāta OTRĀ ELPA klientu datu aizsardzībai.

Klients reģistrējoties dalībai kādai no OTRĀ ELPA programmām, uztic OTRĀ ELPA savus personas datus un piešķir tiesības tos apstrādāt, lai sasniegtu programmas norādītos mērķus.

Šī Politika nosaka:

 • kādus klienta personas datus OTRĀ ELPA pieprasa, saņem un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgu laiku uzglabā un cita informācija par klienta datu apstrādi.;
 • OTRĀ ELPA darbinieku atbildību apstrādājot klienta datus;

Šī Politika, un tai saistošie normatīvie dokumenti un noteikumi nosaka kārtību kā OTRĀ ELPA apstrādā klientu un darbinieku datus.

Politika ir pieejama elektroniski “OTRA ELPA” mājas lapā www.otraelpa.lv

Politika nosaka šādus klienta datu ievākšanas un apstrādes veidus:

1. Sīkdatnes.
2. Google Analytics.
3. Sīkfaili.
4. Klienta kartes programmas datu apstrāde.
5. Klienta anketas datu apstrāde.
6. Tiešsaistes pirkumu datu apstrāde.
7. Informatīvās “Ziņu lapas” saņēmēju personas datu apstrāde.
8. Videonovērošanas pamatojums OTRĀ ELPA veikalos.
9. OTRĀ ELPA darbinieku pienākumi attiecībā uz klientu datu apstrādi.

OTRĀ ELPA ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo Politiku. Datu subjektam, tai skaitā interneta apmeklētāja pienākums ir regulāri pārbaudīt www.otraelpa.lv lapas saturu, lai iepazītos ar jebkuriem Politikas atjauninājumiem vai tajā veiktajām izmaiņām. Visi Politikā minēti noteikumi un nosacījumi ir attiecināmi uz visām OTRĀ ELPA darbiniekiem un struktūrvienībām.

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar OTRĀ ELPA var sazināties šādos veidos:

 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi:   elpa@otraelpa.lv ;
 • sūtot informāciju uz pasta adresi: Stabu iela 35-2,Rīga, LV-1011, Latvija.

Sīkdatnes

Sīkdatne - (angliski - "cookies") Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Apmeklējot OTRĀ ELPA mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējat sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas nolūkiem.


1.1. Kāpēc OTRĀ ELPA lieto sīkdatnes?

OTRĀ ELPA lieto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.


1.2. Informācija par sīkdatnēm

Jūs OTRĀ ELPA tīmekļa mājaslapu esat atvēris, izmantojot kādu no pārlūkprogrammām, piemēram– Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu. Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat OTRĀ ELPA mājaslapu.

Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet OTRĀ ELPA mājaslapu, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību OTRĀ ELPA mājaslapa iegūst iespēju saglabāt mājaslapas apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un datus par jūsu navigāciju iegūtu OTRĀ ELPA kontrolē.

Google Analytics

Google Analytics - programma, kura izmanto teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas lietotāja datorā un ļauj analizēt to, kā lietptājs izmanto attiecīgo interneta lapu. Plašāk par “ Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.google.com/analytics

OTRĀ ELPA tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir OTRĀ ELPA tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas Noteikumiem var iepazīties Google mājaslapā.

Ja Jūs vēlaties, lai OTRĀ ELPA neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm OTRĀ ELPA tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Sīkfaili

Sīkfails - sīkfails ir teksta fails, ko tīmekļa serveris glabā datorā vai mobilajā ierīcē, un sīkfaila saturu var izgūt un izlasīt tikai tas serveris, kas sīkfailu izveidojis. Sīkfaili ir unikāli jūsu izmantotajai pārlūkprogrammai vai mobilajai lietotnei. Teksts, kas ietverts sīkfailā, bieži sastāv no identifikatoriem, vietņu nosaukumiem un dažiem cipariem un rakstzīmēm.

Sīkfailus varat pārvaldīt caur savas pārlūkprogrammas iestatījumiem, izvēloties, kurus sīkfailus vēlaties pieņemt un kurus izdzēst. Jebkurā brīdī varat atteikties no sīkfailiem, izdzēšot tos no savas pārlūkprogrammas, kurā tie ir ieviesti. Sīkfailu pārvaldīšanas vieta ir atkarīga no Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas. Lai uzzinātu vairāk, kā kārtot vai izdzēst Jūsu pārlūkprogrammā ieviestos sīkfailus, apmeklējiet Jūsu izmantojamās pārlūkprogrammas interneta vietni. Detalizēta informācija par sīkdatnēm, to veidiem, lietošanu un dzēšanu (angļu valodā) apskatāma vietnēs ec.europa.eu un allaboutcookies.org.

Klienta kartes programmas datu apstrāde

Reģistrējoties dalībai Programmā, klients uztic OTRĀ ELPA savus personas datus un piešķir tiesības tos apstrādāt, lai sasniegtu Programmas Noteikumos norādītos mērķus.

Ja klients nepiekrīt Programmas Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, OTRĀ ELPA nevar dot iespēju klientam piedalīties Programmā, jo nevar nodrošināt Programmas darbību un piešķirtās priekšrocības.

Šajā Politikā ir informācija par to, kādus klienta personas datus OTRĀ ELPA pieprasa, saņem un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgu laiku uzglabā un cita informācija par klienta datu apstrādi. Papildu jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie OTRĀ ELPA, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

OTRĀ ELPA saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Politiku, informāciju par to publicējot OTRĀ ELPA tīmekļa mājas lapā www.otraelpa.lv, izvietojot informatīvos materiālus OTRĀ ELPA veikalos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Politikas izpratnē personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. OTRĀ ELPA visus personas datus iegūst tikai no klienta. Anketas datus klients iesniedz tieši, aizpildot Klienta anketu.

Ar šo Politiku OTRĀ ELPA apliecina, ka klienta personas datu drošība ir tās prioritāte. OTRĀ ELPA izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. OTRĀ ELPA ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā izmanto tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai.

OTRĀ ELPA ievāc un apstrādā Programmas Noteikumos un šajā Politikā minētos klientu personas datus, balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

 • Klienta piekrišana izmantot Programmas priekšrocības saskaņā ar Programmas noteikumos paredzēto kārtību;
 • OTRĀ ELPA leģitīmo interešu nodrošināšana;
 • normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.

Klienta anketas datu apstrāde

Pamatojoties uz iesniegtās Klienta anketas datiem, OTRĀ ELPA izveido datubāzē unikālu Programmas dalībnieka profilu, kas nodrošina dalību Programmā, Programmas priekšrocību piešķiršanu un Klienta tiesību īstenošanu, ievērojot šo Politiku un Noteikumus.

Balstoties uz Klienta norādītajiem anketas datiem, OTRĀ ELPA personu atpazīst kā attiecīgās Klienta kartes īpašnieku.

Klienta anketā norādītās kontaktinformācijas datus (vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru) OTRĀ ELPA izmanto tikai un vienīgi sadarbības nodrošināšanai ar konkrēto klientu, saskaņā ar Programmas Noteikumiem.

Pieņemot Klienta anketu, OTRĀ ELPA uzskata, ka tajā norādītie dati ir precīzi un pareizi, kā arī visas Klienta piekrišanas ir norādītas ar brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Programmas Noteikumiem.

Ja Klienta anketā būs norādīti nepareizi vai neprecīzi dati un/vai tos klients neaktualizēs datiem mainoties, OTRĀ ELPA var rasties grūtības nodrošināt Programmas priekšrocību izmantošanu vai klienta tiesību īstenošanu. Šādos gadījumos OTRĀ ELPA var būt spiesta bloķēt Klienta karti un izbeigt klienta dalību Programmā.

KLIENTA ANKETAS DATU APSTRĀDES:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana dalībai Programmā;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, dzimšanas datums;
 • termiņš ir viss laika periods, kamēr klients ir Programmas dalībnieks. Lai nodrošinātu OTRĀ ELPA leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, OTRĀ ELPA uzglabā arī ilgāku periodu.


 • 5.1. DATU APSTRĀDE INDIVIDUĀLO PIEDĀVĀJUMU SNIEGŠANAI

  Datu analīzi OTRĀ ELPA veic klienta interesēs, ar nolūku piešķirt individuālas priekšrocības, piemērām, izteikt īpaši izdevīgos iepirkšanas nosacījumus dzimšanas dienā.

  OTRĀ ELPA veiktās Klienta datu analīzes darbības neietekmē klientu juridiski, jo to rezultātā netiek pieņemti klientam saistoši lēmumi.

  DATU APSTRĀDES INDIVIDUĀLO PIEDĀVĀJUMU SNIEGŠANAI:

  • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana;
  • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, dzimšanas datums;
  • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr klients ir Programmas dalībnieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to OTRĀ ELPA var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams OTRĀ ELPA interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret OTRĀ ELPA izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.


5.2. PIEDĀVĀJUMU UN INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Ja klients ir devis piekrišanu saņemt Programmas piedāvājumus, OTRĀ ELPA apstrādā klienta personas datus, lai sniegtu informāciju par Programmas jaunumiem, individuāliem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām un citām priekšrocībām. Programmas piedāvājumus un informāciju OTRĀ ELPA sniedz tikai klienta izvēlētā veidā – uz elektronisko pasta adresi, ar īsziņu vai telefona zvanu.

Ja klients klienta anketā ir norādījis savu telefona numuru un/vai elektroniskā pasta adresi, bet nav norādījis, ka viņš piekrīt, vai nepiekrīt saņemt informāciju no OTRĀ ELPA, t.i. anketā nav atzīmēts ne “jā”, ne “nē”- šajā gadījumā OTRĀ ELPA pieņem, ka klients ir devis piekrišanu uz informācijas saņemšanu. Ja tomēr klients nevēlās saņemt informāciju no OTRĀ ELPA- viņš jebkurā brīdī var atteikties no tās saskaņā ar šīs Politikas 5.8. punktu.

PIEDĀVĀJUMU UN INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana saņemt informāciju;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, dzimšanas datums;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru klients ir Programmas dalībnieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to OTRĀ ELPA var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams tās interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret OTRĀ ELPA izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.5.3. DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PUSĒM

Klienta datus OTRĀ ELPA var nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz izpildīt un administrēt Programmu. Tādas personas var būt: OTRĀ ELPA meitas uzņēmumi, franšīzes partneri, datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji.

Datu apstrādātājiem OTRĀ ELPA iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. OTRĀ ELPA iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Klienta personas datus tikai pēc OTRĀ ELPA norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez OTRĀ ELPA piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina klienta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar OTRĀ ELPA noslēgto rakstisko vienošanos, kas paredz jebkuru klienta datu neatgriezenisku dzēšanu pēc dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Lai nodrošinātu gan OTRĀ ELPA tiesības, gan darbinieku un īpašuma drošību, gan Klienta tiesības, dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm (policijai vai uzraudzības institūcijām), taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.


5.4. TERITORIJAS UN JURISDIKCIJAS DATU APSTRĀDĒ

OTRĀ ELPA apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā, bez nodoma nodot personas datus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.


5.5. NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTO TIESĪBU IZMANTOŠANA

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir klientam tiesības, kuras var brīvi izmantot vēršoties pie OTRĀ ELPA. OTRĀ ELPA apņemas nodrošināt klientam iespējas izmantot viņu tiesības.


5.6. TIESĪBAS IEGŪT INFORMĀCIJU PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Klientam ir tiesības saņemt OTRĀ ELPA apstiprinājumu par to, vai OTRĀ ELPA apstrādā Klienta personas datus, kā arī attiecīgi viņam ir tiesības iepazīties ar saviem klienta personas datiem, kuri tiek apstrādāti, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotu, lēmumu pieņemšanu, kā arī to nozīmi un sekām.


5.7. TIESĪBAS PIEPRASĪT LABOT PERSONAS DATUS

Ja ir mainījušies Klienta anketā norādītie dati vai konstatēts, ka OTRĀ ELPA apstrādātā informācija par klientu ir neprecīza vai nepareiza, klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.


5.8. TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Tajos gadījumos, kad klienta datus OTRĀ ELPA apstrādā uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz klienta piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta.

Ja klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, OTRĀ ELPA anulē klienta karti un nevar dot iespēju klientam piedalīties Programmā, jo nevar nodrošināt Programmas darbību un piešķirtās priekšrocības.

Savu piekrišanu klients var koriģēt – atsaukt to vai atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu, iesniedzot atbilstoši aktualizētu Klienta kartes pieteikuma anketu vai sazinoties ar OTRĀ ELPA Noteikumos norādītajos veidos.

Ja Klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, OTRĀ ELPA dzēš datus, kas tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

Jebkurā situācijā Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to OTRĀ ELPA var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret OTRĀ ELPA izteiktām prasībām, pretenzijām.


5.9. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Ja klients uzskata, ka OTRĀ ELPA apstrādā tā datus pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, OTRĀ ELPA aicina sazināties Programmas norādītajos veidos, lai risinātu radušos situāciju, apmierinātu lūgumus un novērstu OTRĀ ELPA pieļautās kļūdas, ja tādas radušās.

Ja klients nav apmierināts ar OTRĀ ELPA piedāvātajiem risinājumiem vai OTRĀ ELPA, pēc klienta domām, neveic nepieciešamās darbības, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.


5.10. TIESĪBAS IEBILST PRET DATU APSTRĀDI, JA APSTRĀDE PAMATOTA LEĢITĪMAJĀM INTERESĒM

Klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz OTRĀ ELPA leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Programmas mērķus un abu pušu – gan klienta kā datu subjekta, gan OTRĀ ELPA kā datu pārziņa, leģitīmo interešu līdzsvaru, klienta iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot tā datu apstrādi, ko OTRĀ ELPA veic uz leģitīmo interešu pamata, OTRĀ ELPA nevar nodrošināt iespēju klientam turpmāk piedalīties OTRĀ ELPA Programmā.


5.11. TIESĪBAS PIEPRASĪT IZDZĒST DATUS (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, klientam ir tiesības lūgt, lai OTRĀ ELPA dzēš tā personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti klientam esot OTRĀ ELPA Programmas dalībniekam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, OTRĀ ELPA var saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.


5.12. TIESĪBAS PIEPRASĪT IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, klients apstrīd datu precizitāti, iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz OTRĀ ELPA leģitīmo interešu pamata, klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi.


5.13. DATU APSTRĀDE KLIENTA KARTES ANULĒŠANAS GADĪJUMĀ PĒC OTRĀ ELPA INICIATĪVAS

Ja OTRĀ ELPA vienpusīgi pieņem lēmumu par klientu kartes anulēšanu, OTRĀ ELPA dzēš datus, kas tiek apstrādāti uz klienta piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

ILGĀKA ŠAJĀ POLITIKĀ NORĀDĪTO KLIENTA PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA VAR TIKT ĪSTENOTA TIKAI TAD, JA:

 • tas ir nepieciešams, lai OTRĀ ELPA varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar pretenzijām vai prasībām;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
 • klienta dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.5.14. DATU DROŠĪBA

OTRĀ ELPA izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu klienta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi klientam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja klients pieņem lēmumu nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.


5.15. ILGĀKA DATU UZGLABĀŠANA

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam klienta datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, OTRĀ ELPA iznīcina klienta datus.

ILGĀKA ŠAJĀ POLITIKĀ NORĀDĪTO KLIENTA PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA VAR TIKT ĪSTENOTA TIKAI TAD, JA:

 • tas ir nepieciešams, lai OTRĀ ELPA varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar pretenzijām vai prasībām;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
 • klienta dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.5.16. POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪJUMU VEIKŠANA

Privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija, grozījumi veikti 2019.g. 2. janvārī.

OTRĀ ELPA saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Politiku un Noteikumus, informāciju publicējot OTRĀ ELPA timekļa mājas lapā, OTRĀ ELPA un veikalos izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Tiešsaistes pirkumu datu apstrāde

6.1. TIEŠSAISTES PIRKUMU KLIENTU DATU APSTRĀDE

OTRĀ ELPA klientiem tiek sniegta iespēja iegādāties noteiktas OTRĀ ELPA piedāvātās preces un produktus tiešsaistes tīmekļa vietnēs, piemēram, izmantojot tādas tiešsaistes tirdzniecības platformas kā: www.andelemandele.lv, www.ss.com, www.facebook.com u.c.

OTRĀ ELPA var publicēt sludinājumu izmantojot tikai oficiāli apstiprināto OTRĀ ELPA profilu attiecīgajā tirdzniecības platformā.

Ja klients izsaka vēlmi iegādāties sludinājumā pieejamo preci- OTRĀ ELPA sagatavo priekšapmaksas (avansa) rēķinu, kura apmaksa jāveic elektroniski, pārskaitot priekšapmaksas (avansa) rēķinā norādīto summu uz Nodibinājuma „OTRĀ ELPA” (Reģ. nr. 40008175502, Stabu iela 35-2, Rīga, LV-1011) konta Nr. LV78UNLA0050020437735 (SEB BANKA AS, UNLALV2X).

Rēķina sagatavošanai un preču piegādes nodrošināšanai (pēc klienta pieprasījuma) OTRĀ ELPA ievāc kontaktinformācijas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, sūtījuma piegādes adresi, vai pakomāta adresi, uz kuru ir jāpiegādā sūtījums).

KLIENTA DATU APSTRĀDES:
 • juridiskais pamats ir Klienta izteiktā vēlme iegādāties preci un saņemt priekšapmaksas (avansa) rēķinu;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, sūtījuma piegādes adrese (vai pakomāta adrese, uz kuru ir jāpiegādā sūtījums).

Rēķinā iekļauto datu apstrādes termiņš ir noteikts LR likumā “Par grāmatvedību”. Lai nodrošinātu OTRĀ ELPA leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, OTRĀ ELPA uzglabā arī ilgāku periodu.


6.2. DATU DROŠĪBA

OTRĀ ELPA izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Klienta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobilajiem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Klientam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja klients pieņem lēmumu nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

Informatīvās 'Ziņu lapas' saņēmēju personas datu apstrāde

7.1. INFORMATĪVĀS “ZIŅU LAPAS” SAŅĒMĒJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

OTRĀ ELPA klientiem apmeklējot OTRĀ ELPA tīmekļa vietni ir iespēja elektroniski pieteikties OTRĀ ELPA “Ziņu lapas” saņemšanai. Šī pakalpojuma nodrošināšanai OTRĀ ELPA ievāc sekojošos kontaktinformācijas datus: elektroniskā pasta adrese.

KLIENTA DATU APSTRĀDES:
 • juridiskais pamats ir klienta izteiktā vēlme saņemt no OTRĀ ELPA jaunumus elektroniskā formātā;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir: elektroniskā pasta adrese;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru klients ir informatīvās Ziņu lapas saņemšanas programmas dalībnieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to OTRĀ ELPA var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams tās interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret OTRĀ ELPA izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.

Gadījumā, ja klients vēlās atteikties no ziņu lapas saņemšanas- to ir iespējams izdarīt izmantojot atrakstīšanas linku, kas ir iekļauts katrā no ziņu lapām.

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, klientam ir tiesības lūgt, lai OTRĀ ELPA dzēš tā personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti klientam esot OTRĀ ELPA informatīvās Ziņu lapas Programmas dalībniekam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, OTRĀ ELPA var saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.


7.2. DATU DROŠĪBA

OTRĀ ELPA izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu klienta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi klientam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja klients pieņem lēmumu nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

Videonovērošanas pamatojums OTRĀ ELPA veikalos

8.1. PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI VIDEONOVĒROŠANAS VEIKŠANAI OTRĀ ELPA VEIKALOS

Šis ir paziņojums par personas datu apstrādi, kuru veic: Nodibinājums “OTRA ELPA” (Reģ. nr. 40008175502, Stabu iela 35 - 2, Rīga, LV-1011) un tā dibinātā SIA “Fonds Otrā elpa” ( Reģ. nr. 40203188024, Stabu iela 35 - 2, Rīga, LV-1011), veicot videonovērošanu OTRĀ ELPA veikalos (OTRĀ ELPA). OTRĀ ELPA ir datu pārzinis, kuri nosaka kā un kādiem mērķiem tiek apstrādāti personas dati.

Paziņojam, ka OTRĀ ELPA veikalos tiek veikta videonovērošana, izmantojot OTRĀ ELPA veikalos izvietotās videokameras.

Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju OTRĀ ELPA veikalu apmeklētājiem un citām personām, kas iekļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā, iepazīties ar OTRĀ ELPA datu aizsardzības politiku, kas sniedz vispārīgu ieskatu par OTRĀ ELPA veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. OTRĀ ELPA patur sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.


8.2. PERSONAS DATI

Veicot videonovērošanu OTRĀ ELPA veikalos, tiek apstrādāti tikai OTRĀ ELPA veikalu apmeklētāju attēli, kuri nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā, fiksējot izskatu un uzvedību videoierakstā (“Personas dati”).


8.3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

OTRĀ ELPA apstrādā Personas datus ar mērķi novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību OTRĀ ELPA veiklos.

OTRĀ ELPA, VEICOT VIDEONOVĒROŠANU, APSTRĀDĀS JŪSU PERSONAS DATUS TIKAI LEĢITĪMIEM NOLŪKIEM, TAI SKAITĀ:
 • mantisko interešu apdraudējuma,
 • dzīvības un veselības apdraudējuma novēršanai,
 • noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai un atklāšanai,
 • sabiedrības drošības nodrošināšana,
 • citu būtisku leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros OTRĀ ELPA ir nepieciešams veikt videonovērošanu OTRĀ ELPA veikalos, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām valsts iestādēm, izvērtējot nepieciešamību, sniegt informāciju arī trešajām personām (piemēram, telpu/teritorijas iznomātajiem) to leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai), kā arī izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības OTRĀ ELPA leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam OTRĀ ELPA varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: personas izskats (attēls), personas atrašanas vieta un laiks, personas veiktās darbības video kameru uztveršanas zonā un citi dati atbilstoši nepieciešamībai.


8.4. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS:
 • Juridisko pienākumu izpilde, jo veikalu telpas ir apdraudējuma objekts (iespējama inventāra, vai veikala preču bojāšana un/vai zādzība) un normatīvie akti nosaka paaugstinātas drošības prasības šādu objektu apsardzei;
 • OTRĀ ELPA vai trešās personas leģitīmās intereses.


8.5. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

OTRĀ ELPA veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

JŪSU PERSONAS DATIEM, PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS, VARĒTU PIEKĻŪT:
 • OTRĀ ELPA darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, apsardzes darbinieki, drošības dienesta darbinieki, tiešie vadītāji;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, apsardzes pakalpojumu sniedzēji, datu bāzes tehniskais uzturētājs;
 • izmeklēšanas iestādes, drošības iestādes un citas valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos;
 • atsevišķos gadījumos teritorijas un telpu iznomātāji to leģitīmo mērķu sasniegšanai (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai).


8.6. GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, OTRĀ ELPA ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., izmantojot 1.5.8. punktā minētās tiesības), kā arī OTRĀ ELPA leģitīmās intereses.

Videonovērošanas ierakstus OTRĀ ELPA glabā līdz 3 (trīs) mēnešiem, lai nodrošinātu attiecīgu pierādījumu esamību pretenziju vai incidentu fiksēšanas gadījumā. Piemēram, ja atbilstošajā OTRĀ ELPA veikalā tiek konstatēts noziegums, videoieraksts kopā ar Jūsu Personas datiem var tikt izmantots kā pierādījums tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nozieguma izmeklēšanai saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, OTRĀ ELPA tos dzēsīs vai iznīcinās.


8.7. JUMS IR ŠĀDAS TIESĪBAS

PIEPRASĪT NO OTRĀ ELPA INFORMĀCIJU TIKAI SAVIEM PERSONAS DATIEM, PIEPRASĪT TO LABOŠANU VAI DZĒŠANU, VAI APSTRĀDES IEROBEŽOŠANU ATTIECĪBĀ UZ JUMS:
 • iebilst pret apstrādi;
 • uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, proti, Latvijas Datu valsts inspekcijai.

OTRĀ ELPA darbinieku pienākumi attiecībā uz klientu datu apstrādi

9.1. Jebkāda informācija, vai dati, kas nonāk OTRĀ ELPA Darbinieka rīcībā, pildot darba pienākumus, uzskatāmi par konfidenciāliem un lietojami kā konfidenciāli, ievērojot to aizsardzību saskaņā ar šo Politiku, un tos aizliegts izpaust trešajām pusēm, kamēr un ja vien OTRĀ ELPA Vadība nepaziņo, ka šāda informācija ir kļuvusi publiska vai ir kā citādi pārklasificēta par informāciju, kas vairs netiek aizsargāta šajā Politikā paredzētajā kārtībā.

9.2. Visus personas datus un citu informāciju, ar kuras palīdzību var identificēt fizisku personu, ievāc un apstrādā tikai, ja tas ir nepieciešams un ciktāl tas ir nepieciešams Darbinieka darba pienākumu veikšanas nolūkā, ar nosacījumu, ka šādas darbības tiek veiktas Darbiniekam piešķirto pilnvaru robežās un saskaņā ar likumā paredzētajām datu aizsardzības prasībām.

9.3. Darbiniekam ir pienākums nodot Vadībai informāciju par jebkādiem datu pieprasījumiem un/vai pieprasījumiem par datu apstrādi, ko Darbinieks, veicot savus darba pienākumus, ir saņēmis no datu īpašniekiem – fiziskām personām.

9.4. Ikvienam Darbiniekam ir pienākums ievērot OTRĀ ELPA datu aizsardzības Politiku, kā arī pildīt spēkā esošo vietējo, reģionālo vai starptautisko normatīvo aktu prasības, kas paredz informācijas/datu apstrādes un aizsardzības nosacījumus. Politikas neievērošanu uzskata par būtisku noteiktās darba kārtības pārkāpumu un tā rezultātā, pēc Vadības ieskatiem, Darbiniekam var piemērot disciplinārsodu vai atlaist Darbinieku no darba. Datu aizsardzības Politikas neievērošana var izraisīt pārkāpumu pieļāvušā Darbinieka saukšanu pie administratīvās vai kriminālās atbildības.

9.5. Visiem jebkādā formā (drukātā, elektroniskā, u.tml.) ievāktiem un apstrādātiem datiem un informācijai piemērojamas šīs Politikas un jebkāda normatīvā regulējuma prasības attiecībā uz datu/informācijas ievākšanu, apstrādi, aizsardzību un uzglabāšanu, un šādus dokumentus uzglabā Vadības norādītā, drošā vietā ar tādu uzglabāšanas termiņu, kādu paredz piemērojamie likumi un/vai norāda Vadība.