“Otrās elpas” stipendija ļaus 18 Cēsu bērniem pusgadu piedalīties rehabilitācijas nodarbībās

stipendija_2018

2017.gada ceturtajā labdarības veikalu “Otrā elpa” sociālo projektu konkursā uzvarējusi biedrība “Brīnummāja”, kuras projekta mērķis ir nodrošināt rehabilitācijas kursus Cēsu pilsētā esošajiem, vardarbībā cietušiem un sociāli atstumtiem bērniem.

Projekta pamatā būs Montesori pedagoģijā balstītas nodarbības, smilšu terapijas nodarbības, kā arī konsultācijas ar bērnu vecākiem/aizbildņiem. Šādu nodarbību organizēšana palīdzēs stiprināt bērnu ticību saviem spēkiem un pašapziņu, veicinās socializēšanās spējas, mazinās emocionālo spriedzi un attīstīs intelektuālās spējas.

Projekta galvenā mēŗkauditorija ir 18 bērni no 3 līdz 10 gadu vecumam, kuri ir cietuši no vardarbības un piedzīvo sociālo atstumšanu. Projekta laikā katram bērnam tiks radīts individuāls rehabilitācijas kurss, kurš ietvers 14 nodarbības.

Kā atīzs biedrības valdes priekšsēdētāja Liena Milherte “14 nodarbības ļauj mums radīt noturīgu rehabilitācijas efektu, notiek mācīšanās process, bērns ir noticējis saviem spēkiem un spējām, un tajā brīdī nodarbībām jau ir pilnīgi cita ietekme.”

Ar šo projektu tiek risinātas vairākas sabiedrībā aktuālas problēmas – vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija, sniedzot individuālu atbalstu tuvu dzīves vietai; sociālās atstumtības mazināšana, sniedzot atbalstu šim riskam pakļautajiem bērniem un veicinot viņu prasmes un iespējas iekļauties sabiedrībā, sniedzot praktiskas rekomendācijas vecākiem/aizbildņiem, kas ne tikai palīdz turpmākā darbā, bet arī preventīvi sekmē turpmāko risku novēršanu.

Vairāk par biedrību var uzzināt TE un TE.

Līdz 28.janvārim norisinās pieteikšanās 2018.gada pirmajam sociālo projektu konkursam. Par pieteikšanos vairāk uzzini TE.

About Author

Connect with Me: