“Otrās elpas” 3.stipendiju konkursa finālisti

web_balsosana_majaslapa

Konkursa rezultātu un 3000 EUR ieguvējus noteiks “Otrās elpas” veikalu klientu balsojums laika posmā no 3.augusta līdz 30. septembrim.

Finālā iekļuvušie projekti:

  •  Biedrība “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” / Rēzeknes novads

Projekta nosaukums: Attīstošu un izglītojošu nodarbību nodrošināšana bērniem ar īpašām vajadzībām

Mērķis: Projekta ietvaros plānots organizēt izglītojošas un attīstošas nodarbības: logopēda, audiologopēda, fizioterapeita un speciālā pedagoga atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām (autiskā spektra traucējumiem) autisma atbalsta punktā Rēzeknē.

  • Biedrība “Nepaliec viens”, Jauniešu Pastorālā māja / Rīga un Bruknas muiža

Projekta nosaukums: Sensorās integrācijas materiālu iegāde bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem

Ko darīs: Projekta ievaros plānots iegādāties sensorās integrācijas materiālus speciālistu darbam ar bērniem un jauniešiem, kas veicinātu viņu pašaprūpi, socializāciju, sensoro maņu attīstību, kā arī uzlabotu dzīves kvalitāti un iekļaušanos sabiedrībā. Attīstošās spēles, inventāru un dažādus palīgmateriālus būs iespējams izmantot gan Dienas atbalsta centra ikdienā, gan brīvprātīgo nodarbībās, gan nometnēs ģimenēm ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

  •  Biedrība “7 maņas” /Vecumnieku novads

Projekta nosaukums: Terapijas kabineta izveide un inventāra iegāde darbam ar bērniem un jauniešiem ar sensoro procesu traucējumiem

Mērķis: Projekta ietvaros plānots iegādāties inventāru un izveidot labi aprīkotu terapijas kabinetu bērniem un jauniešiem ar sensoro procesu traucējumiem (hiperaktivitāte, uzmanības deficīts, mācīšanās grūtības, uzvedības traucējumi,bipolāra uzvedība, autiskā spektra traucējum) Vecumnieku novadā. Šāds terapijas un rehabilitācijas kabinets ļautu elastīgi un kreatīvi nodrošināt ergoterapijas un fizioterapijas nodarbības, kuras pielāgotas katram indivīdam.

 

About Author

Connect with Me: