gustes_raksts

Mūsdienās pieaugot sociāli, ekonomiski un ekoloģiski atbildīgas rīcības nozīmīgumam, pirmais jautājums, ar ko saskaramies, ir – “Ko varu darīt tieši es, tieši šodien?” (more…)