Mantiskie ziedojumi - 300’495 vienības.


 • Svētā Lūkas atbalsta biedrība
 • Sociālās aprūpes centrs "Rušona"
 • Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "Absinte"
 • Liepājas sociālā dzīvojamā māja Flotes ielā 14
 • Reliģiskā org. "Bhakti joga" Liepājas draudze
 • Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" filiāle “Aizvīķi”
 • Latvijas Kultūras Akadēmija
 • Biedrība "Dzintarkrasta serviss" SAC "Liepa"
 • Biedrība "Zied ģimene"
 • Kolkas tautas nams
 • Labdarības fonds "Labāka dzīve", Liepājas struktūrvienība "Patvērums ģimenei"
 • Nodibinājums "Tavs līdzcilvēks"
 • Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Liberta”
 • Grobiņas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dzērvītes"
 • “Latvijas Humānās palīdzības centrs” Grobiņas filiāle
 • Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Iļģi”
 • Pāvilostas novada sociālais dienests
 • Nodibinājums "Pūne"
 • Šķeltovas pagasta pārvalde
 • Rīgas pilsētas pašvaldība "Rīgas patversme"
 • Nodibinājums „COP Latvija”
 • Labdarības fonds “Labāka Dzīve”, struktūrvienība "Patvērums ģimenei"