Finansiālie ziedojumi 18'000 EUR


 • 3000 EUR Servisa suņu biedrība "Teodors" - speciāla ekipējuma iegāde servisa suņiem, lai tie pilnvērtīgi varētu veikt savas pavadoņa vai asistenta funkcijas cilvēkiem ar invaliditāti.
   • 1000 EUR"Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija" - Sociālās uzņēmējdarbības foruma organizēšanai.
    • 1000 EUR Sociālais uzņēmums "Dabas zirgi" - Jātnieku mājas projektēšanas izmaksas.

 • 13'000 EUR "Bērnu slimnīcas fonds" - Orgānu donoru programmai ārkārtas gadījumu uzkrājumiem.

Mantiskie ziedojumi - 660'947 vienības.


 • Rīgas pilsētas pašvaldība "Rīgas Patversme"
 • Sociālās aprūpes centrs "Rušona"
 • Biedrība "Zied ģimene"
 • Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "Absinte"
 • Liepājas Sociālā dzīvojamā māja Ģen. Baloža ielā 1
 • Liepājas Sociālā dzīvojamā māja Viršu ielā 9/11
 • Nodibinājums "Tavs līdzcilvēks"
 • Biedrība "Dzintarkrasta serviss" SAC "Liepa"
 • Grobiņas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dzērvītes"
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Šķeltovas Pagasta pārvalde
 • Veselības SAC "Sloka"
 • Reliģiskā org. "Bhakti joga" Liepājas draudze
 • SIA "Braslas centrs"
 • Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"
 • Valmieras Invalīdu Biedrība "Atspēriens"
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme", "Iļģi"
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Kalupe"
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Mēmele"
 • "Latvijas Humānās palīdzības centrs" Grobiņas filiāle
 • Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
 • Aglonas novada dome, Grāveru pagasta pārvalde
 • Biedrība "Ugāles attīstībai"
 • Labdarības fonds "Labāka dzīve", struktūrvienība "Patvērums ģimenei"
 • Biedrība "Alksniena"
 • Biedrība "Otrās mājas"
 • Pasaules dabas fonds
 • Pāvilostas novada sociālais dienests
 • Biedrība “FREE RIGA”
 • Biedrība “Organizācija Saules puķe”
 • Rīgas 28. vidusskola
 • Bulduru attīstības biedrība
 • Dzīvnieku aizsardzības biedrība ''Liberta"
 • Biedrība māmiņu klubs ”Pogas”
 • Organizācija “Mozaīka”