5500 EUR Orgānu donoru programmai

OtraElpa-15
25. aprīlī ciemojāmies Bērnu slimnīcā, lai uzdāvinātu divus čekus ar kopējo summu 5500 EUR apmērā – Orgānu donoru programmai ārkārtas gadījumu uzkrājumiem..

“Otrās elpas”, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Bērnu slimnīcas fonda Orgānu
donoru programma “Dāvā otru dzīvību” izveidota ar mērķi veidot ārkārtas uzkrājumus,
ko izmantot, lai segtu izdevumus, kas ģimenei rodas, ja mazajam pacientam
nepieciešams saņemt medicīnisko palīdzību ārpus Latvijas robežām orgānu
transplantēšanas gadījumos.
Katru gadu ir vairāki bērni, kuriem nepieciešama steidzama ārstniecība ārpus Latvijas.
Šādās situācijās BKUS ārsti sazinās ar saviem ārvalstu kolēģiem un organizē bērna
ārstniecību, ko apmaksā valsts, savukārt BSF uzņemas rūpes par bērna un vecāku
transportēšanu un uzturēšanos, kā arī specifisku izmeklējumu apmaksu, jo daudzu vecāku
rocība to neļauj, turklāt nav laika uzsākt līdzekļu vākšanu.
Palīdzības saņemšanai bieži vien ir dažas stundas laika, taču dzīvības cenai nekad
nevajadzētu būt mērāmai naudā vai tās trūkumā, tāpēc šī programma ar “Otrās elpas” un
visas sabiedrības iesaisti rūpēsies par to, lai ikvienai ģimenei kritiskā brīdī būtu iespēja
saņemt tai nepieciešamo palīdzību.

3 (1)

About Author

Connect with Me: